Gsm:0549 2440024 Email:sakahed@gmail.com
   AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİNALARI PROTOTİP PROJE ÇALIŞMASI   
ÜYE GİRİŞİ
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
   
Şifremi Unuttum        Üye Ol   
KÖŞE YAZILARI
Rıdvan KARAGÖZ
Kutsal REÇETE.  01.06.2016
Dr. Deniz URAL
Tıp Fakültesinde Okumanın Cezası  23.12.2014
Dr. Fırat KARADENİZ
KANAYAN YARA: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ  9.07.2020
BAĞLANTILAR
SAĞLIK BAKANLIĞI YAZILIM DESTEK SİSTEMİ.
MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ.
SAĞLIKTA BULUŞMA NOKTASI SBN.
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
YENİ PBS.
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
SAĞLIK BAKANLIĞI ANA SAYFA.
SAKARYA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ.
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU.
SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.
ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ.
SAKARYA'DA HAVA
SAKARYA
SAKARYA MANZARALAR
SİTE İSTATİSKLERİ
 
 
 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİNALARI PROTOTİP PROJE ÇALIŞMASI

 

Bu bölümde aile sağlığı merkezi (ASM) hizmet binaları için hazırlanacak olan projeler ile ilgili yapılan çalışmaya yer verilmiştir.

 

3.1. ASM KULLANIM ALANLARININ FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

Aşağıda belirtilen bina alanları ile ilgili standartlar ASM/AHB gruplandırma rehberindeki en üst grup (A Grubu) kriterlerine göre düzenlenmiş olup, ASM olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki şartlar Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 19. ve 21. maddelerinde belirtilmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde ASM kullanım alanlarının;

 

- Hizmetin amacına uygun ve eğitim amaçlı olarak kullanılabilir nitelikte olmalı,

- ASM hizmet binaları kullanışlı bir yapıya sahip,  engelli ve yaşlı hastaların giriş ve çıkışlarını da mümkün kılan, kolaylaştırıcı tedbirleri içermeli,

- Bina vatandaşlar tarafından kolay ulaşılabilen, güvenli uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip olmalıdır. 

- Personelin verimliliğine katkı sunacak ortamları içinde barındırmalıdır.

- Özürlülerin hizmete kolayca ulaşımını sağlamak amacıyla, yeni yapılacak binalarda ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınmak suretiyle gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

 

3.1.1. Bekleme ve Kayıt Alanı

Bekleme alanları gelen kişilerin, eşlik eden yakınlarıyla birlikte sağlık hizmeti almak için bekledikleri alanlardır. Bu alanlarda ergonomik oturma grupları olmalıdır. Tek aile hekiminin bulunduğu ASM’de bekleme alanı asgari  20 m² olmalı, birden fazla aile hekimi varsa, her aile hekimi için 5 m²  ilave edilmelidir. Bekleme alanları gerekli görüldüğünde yoğunluğu bölmek amacıyla farklı yerlerde birden fazla alandan oluşabilir. Danışma bankosu bilgi vermek, yönlendirmek ve gerektiğinde kayıt yapmak amacıyla kullanılır. Aile hekimi Uygulama Yönetmeliği’nde kayıt bölümü olarak adlandırılan alanın “Danışma Bankosu” olarak değiştirilerek, tercihen bekleme alanı içerisinde ve binaya girince görülebilir bir yerde planlanmalı ve m² olarak bekleme alanı içerisinde değerlendirilmelidir.

 

3.1.2. Muayene Odası

Muayene odası her aile hekimi için asgari 16 m² olmalıdır. Oda içinde hekim çalışması için büro masası, muayene masası, lavabo (tercihen tezgâhlı), ilaç dolabı, etajer, hasta ve yakını için oturma grubu olmalı, muayene ve hekim çalışma alanı hasta mahremiyetini sağlamak amacıyla birbirinden perde veya benzeri işlevi gören materyal ile ayrılmalıdır.

 

3.1.3. Engelli Hasta Muayene Odası

Bu oda birden fazla katlı ASM’lerde asgari 10 m² olarak planlanmalıdır. Tercihen binanın giriş katında bulunmalı, engelli ve yaşlı hastaların giriş ve çıkışlarını mümkün kılan, kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır.

 

3.1.4. Tıbbi Müdahale Odası

Hastaya tıbbi girişimlerin yapılabileceği asgari 16 m²   büyüklükte olmalıdır. Bu odada lavabo (tezgâh altı üstü dolap olacak şekilde ) olmalıdır. Ayrıca bu odada aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun muayene masası, kayıt deski, muayene ve acil müdahale malzemeleri, negatoskop, aspiratör cihazı, defibrilatör ve EKG cihazı, seyyar lamba, dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlar bulunmalıdır.

 

3.1.5. Laboratuvar Odası

Basit laboratuvar tetkiklerin yapıldığı, asgari 6 m² lik odadır. İçinde lavabo tercihen tezgâhlı, tezgâh altı - üstü dolap, kan alma koltuğu bulunmalıdır.

 

3.1.6. Gebe İzlem ve Aile Planlaması Odası

Gebe izleme ve aile planlaması odası 1 ve 2 hekimlik ASM’lerde 16  m²  diğer ASM’lerde ise asgari 20 m² olmalıdır. Ayrıca bu oda içerisinde lavabo (tercihen tezgâhlı), jinekolojik muayene masası,  normal muayene masası ve tuvalet olmalıdır.

 

3.1.7. Aşı Odası ve Bebek/Çocuk İzlem Odası

Asgari 12 m², içinde aşıların saklanabileceği buzdolabı, bir adet büro masası ve muayene masası olacak şekilde planlanmalıdır.

 

3.1.8. Emzirme Odası

Asgari 5 m² olmalı, içerisinde lavabo, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı alt değiştirme masası, emzirme için koltuk olmalı ve acil çağrı butonu konulmalıdır. (ASM gruplandırma kriterlerindeki 15’inci ve 16’ıncı maddeler bu şekilde birleştirilmelidir.)

 

3.1.9. Tuvalet ve Lavabo

Bay ve bayan hastaların kullanabileceği asgari birer lavabo ve tuvalet olmalıdır. Bay ve bayan engelli hastalar için, müşterek kullanabilecekleri, içinde lavabosu bulunan 1adet tuvalet planlanmalıdır. Bay ve bayan personel için de ayrı ayrı lavabosu içinde olacak şekilde tuvaletler planlanmalıdır. Ayrıca bütün tuvaletlerde acil çağrı butonu bulundurulmalıdır.

 

3.1.10. Temizlik Odası

Temizlik odası, içerisinde malzeme dolabı, temiz ve kirli su tesisatı olacak şekilde asgari 3 m² lik olarak planlanmalıdır.

 

3.1.11. Kat Ofisi Odası

Kat ofisi odası ilgili tablolarda belirtilen asgari alanlara uygun yapıda, içinde lavabo, tezgâh ve tezgâh altı dolap olacak şekilde planlanmalıdır.

 

3.1.12. Jeneratör Odası

Asgari 5 m², ses izolasyonu  ve yangın riskine karşı önlem alınacak ve dışarıdan girilebilecek şekilde bir oda planlanmalıdır.

 

3.1.13. Isı Merkezi

Bina, doğal gaz imkânı olan bölgelerde mümkün mertebe doğal gazla, doğal gaz imkânı yoksa kömürle ısıtılmalıdır. Isıtma kömürle olacaksa  kömür depolama alanı yapılmalıdır.

 

3.1.14. Eğitim ve Toplantı Odası

Dört ve üzeri aile hekiminin olduğu binalarda tasarlanmalıdır. İçinde asgari 10 kişilik toplantı masası ve kütüphane olacak şekilde asgari 16m² planlanmalıdır.

 

3.1.15. Arşiv Odası

Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistikî değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölme bulunmalıdır.(Kayıtlar elektronik ortamda arşivleneceğinden, bu odaya gerek olmayabilir.)


 


3.2. ASM PLANLAMASINDA GÖZETİLECEK HUSUSLAR

a) Yeni yapılacak ASM’lerde görev yapacak aile hekimi sayısı azami 6 olmalıdır.

b) ASM planlanırken, ilgili tablolarda (Tablo 22 ve 23) oda sayısı ve alanları dikkate alınmalıdır.

c) ASM binaları, yapılacağı bölgenin coğrafi ve  kültürel özelliklerine göre planlanmalıdır.

d) ASM ile TSM mücbir sebep yoksa aynı bina da  planlanmamalıdır. Aynı binada planlama zaruri ise ASM’nin elektrik, su, ısınma sistemleri ve girişi ayrı planlanmalıdır.

e) ASM’nin  2 ve üzeri katlı olması durumunda zemin katta mutlaka engelli muayene odası planlanmalıdır.

f) ASM’nin hizmet alanları aynı mekânda planlanmalı, tuvalet ve lavabo gibi ortak alanlar hizmet alanının dışında olmalı, laboratuvar mümkünse hasta WC’lerine 

yakın yere konumlanmalıdır.

g) Ayrıca özürlülerin hizmete kolayca ulaşımını sağlamak amacıyla, yeni yapılacak binalarda ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınmak suretiyle gerekli düzenlemeler yapılmalıdır

ilgili dosyalar:

THSK Prototip-Proje-ihtiyac-Listesi-Rehberi-Duyuru-Metni.PDF

THSK_BBSK-prototip-proje-ihtiyac-listesi.pdf


02.12.2012    Okunma :3776
 
Adres:Atatürk Bulvarı Sait Faik Sokak S.Faik İşHani C Blok Daire : 4 Adapazarı/SAKARYA
Telefon:0549 2440024
Email:sakahed@gmail.com


Copyright ©2015 Sitemizi 2.813 günde 3.030.154 tekil 3.512.303 çoğul kişi ziyaret etti