Gsm:0549 2440024 Email:sakahed@gmail.com
   İŞE GİRİŞ RAPORLARI AİLE HEKİMLERİ TARAFINDAN DÜZENLENMEMELİDİR   
ÜYE GİRİŞİ
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
   
Şifremi Unuttum        Üye Ol   
KÖŞE YAZILARI
Rıdvan KARAGÖZ
Kutsal REÇETE.  01.06.2016
Dr. Deniz URAL
Tıp Fakültesinde Okumanın Cezası  23.12.2014
Dr. Fırat KARADENİZ
Aile Hekimlerine Ek ödeME ''Winter is Coming=Kış Geliyor''  8.09.2020
BAĞLANTILAR
SAĞLIK BAKANLIĞI YAZILIM DESTEK SİSTEMİ.
MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ.
SAĞLIKTA BULUŞMA NOKTASI SBN.
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
YENİ PBS.
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
SAĞLIK BAKANLIĞI ANA SAYFA.
SAKARYA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ.
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU.
SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.
ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ.
SAKARYA'DA HAVA
SAKARYA
SAKARYA MANZARALAR
SİTE İSTATİSKLERİ
 
 
 

Birliğimize yapılan sözlü bildirimlerde, işçilerin işe giriş raporlarının aile hekimleri tarafından düzenlenmesi yönünde başvurular geldiği ve bazı yerlerde bu şekilde uygulamaların yapıldığı ifade edilmektedir.

 

Her ne kadar Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde, “İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemek” aile hekimlerinin görevleri arasında sayılmışsa da, aile hekimlerinin işe giriş muayenesi yaparak bu konuda rapor düzenlemeleri, alanın özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun bulunmamaktadır. İşyerinin özellikleri ve tehlike sınıfları da gözetilerek düzenlenmesi gereken raporların verilebilmesi için kişinin çalışma koşullarının bilinmesi gereklidir. Ancak aile hekimi tarafından bulun bilinmesi mümkün değildir. Ayrıca işin niteliğine uygun bir rapor verilebilmesi için kimi zaman yapılan muayeneler yetersiz kalmakta, yapılması gereken bir takım tetkiklerin ise aile sağlığı merkezlerindeki donanımla yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle aile hekimlerinin düzenlediği raporlar, işçi sağlığı ve güvenliğinin korunması yönünden arzu edilen sonuca elverişli olmamaktadır.

 

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işverenin, işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak yükümlülüğü olduğu düzenlenmiştir. Anılan Yasada tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacağı; bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporlarının ise, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınacağı açıkça belirtilmektedir.

 

Bu madde düzenlemesi ile birlikte, hekimler yönünden ayrı bir yetkinlik ve çalışma alanı olan işyeri hekimliği alanında hizmet sunan işyeri hekimlerinin, alana özgü özel bilgi ve deneyim sahibi oldukları gözetilerek, işe giriş raporları da dahil olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına özgü tüm raporların, o işyerinin özelliklerini de bilen işyeri hekimleri tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Aile hekimlerinin bu alanda rapor düzenlemelerinin riskli olduğu ve olumsuz sonuçlara yol açabileceği gibi hukuka da uygun olmayacağı düşüncemizi paylaşırız.

 

TTB

05.02.2013    Okunma :2940
 
Adres:Atatürk Bulvarı Sait Faik Sokak S.Faik İşHani C Blok Daire : 4 Adapazarı/SAKARYA
Telefon:0549 2440024
Email:sakahed@gmail.com


Copyright ©2015 Sitemizi 2.888 günde 3.111.923 tekil 3.600.504 çoğul kişi ziyaret etti