Gsm:0549 2440024 Email:sakahed@gmail.com
   HEKİMLER KADRO DIŞI BAŞKA BİR HASTANEDE ÇALIŞABİLECEK...   
ÜYE GİRİŞİ
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
   
Şifremi Unuttum        Üye Ol   
KÖŞE YAZILARI
Rıdvan KARAGÖZ
Kutsal REÇETE.  01.06.2016
Dr. Deniz URAL
Tıp Fakültesinde Okumanın Cezası  23.12.2014
Dr. Fırat KARADENİZ
Aile Hekimlerine Ek ödeME ''Winter is Coming=Kış Geliyor''  8.09.2020
BAĞLANTILAR
SAĞLIK BAKANLIĞI YAZILIM DESTEK SİSTEMİ.
MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ.
SAĞLIKTA BULUŞMA NOKTASI SBN.
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
YENİ PBS.
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
SAĞLIK BAKANLIĞI ANA SAYFA.
SAKARYA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ.
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU.
SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.
ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ.
SAKARYA'DA HAVA
SAKARYA
SAKARYA MANZARALAR
SİTE İSTATİSKLERİ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TC

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Konu :Kadro dışı geçici çalışma başvuruları.

 

………… VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

İlgi : a)Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.12.2011 tarih ve 50634 sayılı yazısı.

b)29.05.2012 tarih ve 8703 sayılı Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı yazısı.

 

İlgi (a) yazımız ile Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinin muhtelif hükümleri hakkında iptal ve yürütmeyi durdurma kararı verildiği bildirilmiştir.

 

Yürütmeyi durdurma kararı verilen Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek Madde 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek Madde 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin bir numaralı alt bendinin ilk cümlesi ile ilgili başvuruların Bakanlığımıza intikal ettirilmesi talimatı verilmiştir.

Bu kapsamda ilgi(b) yazımız ile Bakanlığımıza intikal ettirilen kadro dışı geçici çalışma başvurularından Bakanlığımızca çalışması uygun görülenlerin kadro dışı geçici çalışma belgelerinin SKYS üzerinden müdürlükçe düzenlenerek çıktısının alınması hususunda talimat verilmişti.

Bundan sonraki süreçte ise yazışma sürecinin uzamaması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla, kadro dışı geçici çalışmalardan;

 

1)Özel hastanenin ruhsata esas kadrosunda kadrolu çalışanların;

a)Kadro dışı çalışmak istediği kuruluşun özel hastane olması durumunda, kadrolu çalıştığı kurumun sağlık hizmetini aksatmamak ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 38.maddesine uygunluğu sağlanması ve 1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesine uygun olmak kaydıyla,

 

b) Kadro dışı çalışmak istediği kuruluşun özel tıp/dal merkezi olması durumunda ise Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliğinin 21. maddesine uygunluğunun sağlanması ve 1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesine uygun olmak kaydıyla,

 

kadrolu olarak çalıştıkları özel hastane dışında, tıp/dal merkezi ve özel hastane olmak üzere en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilecekleri,

 

2)Özel tıp/dal merkezlerinin kadrosunda kadrolu çalışanlar için,

a) Kadro dışı çalışmak istediği kuruluşun özel hastane olması durumunda, kadrolu çalıştığı kurumun sağlık hizmetini aksatmamak ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 38.maddesine uygunluğunun sağlanması ve 1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesine uygun olmak kaydıyla,

 

b) Kadro dışı çalışmak istediği kuruluşun özel tıp/dal merkezi olması durumunda ise Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliğinin 21. maddesine uygunluğunun sağlanması ve 1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesine uygun olmak kaydıyla, kadrolu olarak çalıştıkları özel tıp/dal merkezi dışında, tıp/dal merkezi ve özel hastane olmak üzere en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilecekleri,

 

3)Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 5 inci maddesinin (i) bendi kapsamında hekimlerin başka bir ildeki özel hastanede kadro dışı geçici çalışmak istemeleri halinde ise kadrolu çalıştığı kurumun sağlık hizmetini aksatmamak ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 38.maddesine uygunluğunun sağlanması ve 1219 sayılı Kanunun 12’nci maddesine uygun olmak kaydıyla başka bir ildeki özel hastanede çalışabilecekleri;

Özel sağlık kuruluşlarının yukarıdaki işlemlerinin Müdürlüklerce SKYS’ye girişlerinin yapılarak kadro dışı geçici personel çalışma belgelerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kadro dışı geçici çalışmalar dışında kalan kadro dışı geçici çalışma başvuruları ile mahkeme kararına istinaden özel sağlık kuruluşlarında çalışma başvurusunda bulunan hekimlerin, yan dal uzmanlarının ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamındaki öğretim üyelerinin kadro dışı geçici çalışma başvurularının Bakanlığımıza intikal ettirilmesi, çalışma başvurusu Bakanlığımızca uygun görülenlerin Müdürlük tarafından SKYS’ye girişlerinin yapılarak personel çalışma belgelerinin düzenlenmesi gerektiği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Uzm. Dr. İsmail DEMİRTAŞ

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

DAĞITIM

Gereği:

81 İl V.liliğine(İl Sağ Müd.) 

 

22.01.2013    Okunma :2599
 
Adres:Atatürk Bulvarı Sait Faik Sokak S.Faik İşHani C Blok Daire : 4 Adapazarı/SAKARYA
Telefon:0549 2440024
Email:sakahed@gmail.com


Copyright ©2015 Sitemizi 2.928 günde 3.149.904 tekil 3.639.952 çoğul kişi ziyaret etti